Otyłość jest jednym z najpowszechniejszych problemów współczesnego świata. Światowa Organizacja Zdrowia zalicza ją do grupy chorób cywilizacyjnych i zaczyna mówić nawet o epidemii.  

     Otyłość pociąga ze sobą wiele konsekwencji, także tych dotyczących całego narządu ruchu.  

Jak definiuje się otyłość? Otyłość to stan, który charakteryzuje się zwiększoną ilością tkanki tłuszczowej – u mężczyzn powyżej 25%, a u kobiet powyżej 30% masy ciała. Dochodzi do niego, gdy zachwiany zostaje balans energetyczny, spowodowany przyjmowaniem większej ilości kalorii, niż zużywane jest przez organizm. Jakie są najczęstsze przyczyny otyłości? Przede wszystkim brak aktywności fizycznej i nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Także czynniki genetyczne, środowisko (np. praca siedząca), czy pogarszający się stan zdrowia.  

 

 Badanie European Childhood Obesity Surveillance ( COSI) zrealizowane w latach 2016-2020 wykazało, że ponad 31% ośmiolatków w Polsce zmaga się z nadmierną masą ciała. Otyłość dotyczy prawie 13% z nich. Jest to zatrważający fakt, bowiem okres dzieciństwa i dojrzewania jest czasem krytycznym dla rozwoju otyłości. Badania dowodzą, że ponad 80% dzieci otyłych wykazuje skłonności do nadmiernej masy ciała w wieku dorosłym , a około 30% dorosłych jest otyła już od dzieciństwa… 

 Jak otyłość wpływa na postawę u dzieci? 

     Z badań wynika, że ponad 80% dzieci rodzi się ze zdrowymi stopami, jednak tylko 20% dorosłych cieszy się ich zdrowiem. Dlaczego tak się dzieje? W dużym stopniu to właśnie przez wspomnianą wyżej otyłość. Badacze zauważa wyraźny związek między zwiększoną masą ciała , a stopniowym obniżaniem się sklepienia stóp. Prowadzi to w rezultacie do niewydolności więzadłowej i mięśniowej, tym samym do płaskostopia, stóp płasko-koślawych, koślawośkolan i innych. 

Otyłość stanowi także czynnik ryzyka w rozwoju palucha koślawego. 

Oprócz tego dochodzi do licznych przeciążeń w układzie kostno-stawowym, co sprzyja zaburzeniom statyki ciała. Otyłość prowadzi do pogłębienia naturalnych krzywizn kręgosłupa, co prowadzi do hiperlordozy i pleców okrągłych, do przodu przesuwa się także środek ciężkości ( w związku z nadmiernym wystawaniem brzucha). 

Długotrwałe przesunięcie środka ciężkości ku przodowi powoduje znaczne obciążenie przodostopia i rozcięgna podeszwowego co może prowadzić do intensywnych stanów bólowych. Prowadzi także do znacznego dysbalansu mięśniowego.  

Wszystkie powyższe bardzo często prowadzą do trójpłaszczyznowego skrzywienia kręgosłupa, czyli do skoliozy. 

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka zwiększoną masę ciała nie czekaj ! Kluczowe jest jak najwcześniejsze rozpoznanie zagrożenia wadą postawy !! W takim przypadku bardzo ważne jest jak najszybsze wprowadzenie terapii skojarzonej, czyli jednoczesne włączenie diety, aktywności fizycznej oraz indywidualnego planu rehabilitacji.