Bezpieczeństwo w czasie epidemii

#dzialamyodpowiedzialnie

Informujemy, że w związku ze stanem epidemii zobowiązani jesteśmy do wdrożenia dodatkowych bezpiecznych procedur związanych z Waszym bezpieczeństwem oraz naszych pracowników.

Procedury te powstały zgodnie wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Krajowej Rady Fizjoterapeutów i zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Stosujemy trójstopniowy wywiad medyczny oraz prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.

Pacjent: w dniu wizyty w centrum pacjent podpisuje oświadczenie- COVID-19 oraz każdorazowo przed kolejną wizytą ankietę aktualizującą.

 

TRÓJSTOPNIOWY WYWIAD MEDYCZNY

  • Wywiad I – podczas telefonicznego umawiania terminu wizyty

 

  • Wywiad II –  dzień przed wizytą (potwierdzenie przybycia pacjenta)

 

  • Wywiad III –  w dniu wizyty, wejście do centrum, pomiar temperatury

ZASADY

  • na wizytę należy przyjść samemu (poza uzasadnionymi przypadkami- osoby nieletnie, osoby niepełnosprawne wtedy decyzję podejmuje fizjoterapeuta). Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent oraz musi przejść ankietę kwalifikacyjną
  • przy wejściu do gabinetu należy zdezynfekować lub umyć ręce oraz założyć rękawiczki ochronne
  • należy używać maseczek ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • na zabiegi należy przynosić tylko niezbędne przedmioty, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegu
  • należy zachowywać bezpieczną odległość od innych osób, pow. 2 m

odwiedź nas

ul. Kilińskiego 4, 44-193 Knurów

umów się na wizytę

+48 698 609 920 , +48 510 150 020 

napisz do nas

fizjofit@fizjofit.pl