Ruch w rozwoju dziecka

Ruch w rozwoju dziecka

Kiedy dziecko przychodzi na świat układ nerwowy to plac budowy. W tym dynamicznym procesie dojrzewania Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN), niemowlę ma już do dyspozycji pewne zmysły oraz doświadczenia z ich przetwarzaniem, ale w zupełnie innym – wodnym...
Ulga dla rąk fizjoterapeuty

Ulga dla rąk fizjoterapeuty

TERAPIA NARZĘDZIOWA TKANEK MIĘKKICH (IASTM – Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) – jest to wykorzystanie specjalnie skonstruowanych narzędzi w terapii pacjentów z dolegliwościami bólowymi pochodzenia urazowego, pooperacyjnego czy przewlekłych zespołów...