fbpx

Logopedia

Indywidualna terapia logopedyczna, która poprawi jakość życia naszych pacjentów

Jeśli podejrzewasz u Twojego dziecka opóźniony rozwój mowy, nieprawidłową wymowę niektórych głosek, problemy z nauką czytania i pisana,  problemy ze słuchem, trudności z rozumieniem poleceń, czy z prawidłową budową zdań i dłuższych wypowiedzi. Jeśli twoje dziecko nieprawidłowo oddycha (stale otwarta buzia) lub ma trudności z nauczeniem się nazw np. kolorów, zwierząt, roślin to nie zwlekaj – spotkaj się z logopedą, który wyjaśni, czy Twoje obawy są słuszne. Pamiętaj –  rozwój mowy stymuluje rozwój psychiczny, a rozwój myślenia ma swoje odbicie w mowie. Zajęcia logopedyczne to nie tylko praca przed lustrem – bardzo często my się „tylko” razem bawimy.

dla kogo

 • dzieci od 1 – 9 r. ż
 • dzieci z wadami wymowy
 •  dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • dzieci z  autyzmem
 • dzieci z afazją ruchową
 • dzieci z trudnościami w nauce
 • dzieci z dysleksją

przykładowe schorzenia

 • dyslalia

 • afazja ruchowa

 • dysleksja

 • orm

 • autyzm

W PRACY Z PACJENTEM WYKORZYSTUJEMY

Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
Ćwiczenia słuchowe
Elementy metody SI
Symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania i pisania

To metoda, której celem jest nauka zarówno poprawnej mowy, jak i czytania. Metoda ta jest niezwykle skuteczna. Stymulacja rozwoju mowy odbywa się poprzez łagodne przechodzenie od ćwiczeń symultanicznych (prawopółkulowych) do sekwencyjnych (lewopółkulowych), aby w końcu połączyć obydwa typy w jedną całość. Podstawowym założeniem metodologicznym w proponowanej strategii jest nauka czytania sylabami.

Narzędzie diagnostyczne KOLD

KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

Ćwiczenia słuchu fonemowego
Elementy metody ruchu rozwijającego V. Sharborne

Metoda ta wykorzystuje język ciała, a więc ruch, który pozwala na porozumienie się pomimo różnicy języka mówionego, czy poziomu intelektualnego rozmówców.Główne założenia tej metody to rozwijanie świadomości własnego ciała i otoczenia, usprawnienie sfery motorycznej, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie bliskiego kontaktu za pomocą zarówno ruchu jak i dotyku. Ponadto zajęcia prowadzone tą metodą stymuluje rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka 

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Anna Podrygała

Neurologopeda

odwiedź nas

ul. Kilińskiego 4, 44-193 Knurów

umów się na wizytę

+48 698 609 920 , +48 510 150 020 

napisz do nas

fizjofit@fizjofit.pl