Gdy przytrafi nam się uraz, natychmiast chcemy podjąć odpowiednie działanie, aby jak najszybciej powrócić do pełni zdrowia i sprawności. Czasami jednak kontuzja jest na tyle poważna, że zaleceniem jest poddanie się operacji. W takiej sytuacji bardzo dobrym pomysłem jest udanie się do fizjoterapeuty w celu rozpoczęcia rehabilitacji przedoperacyjnej. Taka decyzja pomaga skrócić okres usprawniania po zabiegowego i zminimalizować ryzyko powikłań.

Fizjoterapeuta przedstawi indywidualnie dobrane dla Ciebie ćwiczenia, umożliwiające zwiększenie siły mięśniowej, pokaże bezpieczny wzorzec ruchowy którego nauczenie się jest niezbędne w procesie pooperacyjnym, aby po zabiegu mimo komponenty bólu i ograniczenia ruchomości spowodowanej obrzękiem, mieć świadomość jak powinien wyglądać ruch usprawniający.

Wcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji powoduje zwiększenie siły i masy mięśniowej, które również pełnią funkcję stabilizacyjną w obrębie uszkodzonego stawu.

Ponadto nauczenie się poprawnego wzorca ruchowego (gdy towarzyszy nam ból i obrzęk) jest trudnym procesem, który wydłuża okres  rehabilitacji.

Fizjoterapeuci z CF „Fizjofit”  w trakcie ponad 17 letniego doświadczenia w branży fizjoterapeutycznej przeprowadzili  wiele badań jasno pokazujących, że warto rozpocząć usprawnianie jeszcze przed zabiegiem operacyjnym.

Jedno  z badań porównuje kończynę dolną „chorą”, po rekonstrukcji więzadła ACL z kończyną „zdrową”. Pacjenci badani byli za pomocą fotela izokinetycznego „Biodex”, który w sposób obiektywny ocenia poziom siły mięśniowej. Podczas badania porównywane są parametry maksymalnej wygenerowanej siły, podczas najlepszego powtórzenia i całkowita wykonana praca każdej kończyny.

Badanie odbyło się 16 tygodni od zabiegu rekonstrukcji u każdego z pacjentów, gdzie jedna osoba rozpoczęła rehabilitację przed operacją, drugi z pacjentów rozpoczął usprawnianie dopiero po zabiegu.

Różnica w obu kończynach nie powinna przekraczać 10%!

Wyniki jasno obrazują, że w tym samym okresie czasu po zabiegu operacyjnym u pacjentów, którzy przebyli rehabilitację przedoperacyjną, deficyty mięśniowe, maksymalna siła mięśniowa i zakresy ruchomości w obu kończynach nieznacznie różnią się od siebie. W porównaniu z pacjentami rehabilitującymi się dopiero po operacji, u których widoczna była duża różnica w sile i masie mięśniowej, w kończynie operowanej, w porównaniu z kończyną zdrową. Zaobserwowano też szybszy powrót do sprawności fizycznej u pacjentów wcześniej rozpoczynających rehabilitację.

Podsumowując, wczesne rozpoczęcie rehabilitacji niesie za sobą wiele korzyści, a są nimi między innymi:

  • optymalna odbudowa zakresów ruchomości chorego stawu
  • przyspieszone zwiększenie siły i masy mięśniowej
  • wczesne opanowanie bezbólowego wzorca ruchowego, który jest bardzo istotny w procesie pooperacyjnym
  • zachowanie pamięci mięśniowej pozwalającej na powrót do pełni sprawności w dużo krótszym okresie czasu
  • oszczędzanie czasu i redukcję kosztów rehabilitacji.