Czy Twoje dziecko brzydko i niedbale pisze? Być może nie rozwiążesz tego problemu wyłącznie ćwiczeniem i doskonaleniem pisma..  

     Wszystkie czynności  manualne- w tym pisanie- zaliczane są do małej motoryki ( koordynacji wzrokowo-ruchowej). Aby czynności te były na jak najwyższym poziomie, wszystkie wyższe umiejętności rozwoju psychomotorycznego muszą być zdobyte i jak najlepiej wypracowane przez dziecko.

Co to oznacza? Jeśli dziecko ma obniżone lub nieprawidłowe napięcie centralne to wykazuje tendencję do niedbałej, złej pozycji, także podczas pisania. Nie będzie umiało kontrolować głowy ani ramion, a także będzie miało problemy z równowagą podczas wykonywania ruchów. Nie będzie potrafiło kontrolować przedramienia, stabilizować nadgarstka, przez co ręka będzie zbyt napięta i dziecko będzie miało nieprawidłowy chwyt.. To wszystko w ogromnym stopniu wpływa na prawidłową grafomotorykę, czyli potocznie mówiąc właśnie pisanie.

Podczas zajęć terapii ręki pracujemy nad każdym wyżej wymienionym aspektem. Wzmacniamy mięśnie posturalne, uczymy dziecka prawidłowej postawy (także podczas siedzenia), pracujemy nad prawidłową kontrolą obręczy barkowej, a także uczymy się i doskonalimy prawidłowy chwyt.  

PROCESY ROZWOJOWE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ PRACY RĄK 

PROCESY ROZWOJOWE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ GRAFOMOTORYKI ( PISANIA) 

 • Kontrola głowy i ramion 
 • Równowaga 
 • Równowaga podczas wykonywania ruchu 
 • Stabilność ramion (obręczy barkowej) 
 • Ruchy całego ciała 
 • Kontrola przedramienia i stabilność nadgarstka 
 • Oddzielenie (dysocjacja) poszczególnych segmentów ciała podczas ruchu 
 • Chwyt i dysocjacja palców 
 • Dysocjacja kciuka i reszty palców podczas pracy ręki 
 • Rozluźnienie dłoni 
 
 • Praca oburącz i prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa 

Jak wyglądają zajęcia terapii ręki?  

     Ćwiczenia są dobierane indywidualnie pod potrzeby dziecka. Zajęcia składają się z części, gdzie zajmujemy się motoryką dużą (postawa ciała + prawidłowa lokomocja) , później przechodzimy do ćwiczeń motoryki małej. W terapii tej wykorzystujemy wiele różnych i ciekawych sprzętów i zabaw. Powoduje to, że dziecko chętniej bierze czynny udział w zajęciach co daje gwarancję efektu terapeutycznego.