Przepona jest mięśniem, który oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej. Jest najważniejszym mięśniem wdechowym i jednym z dwóch, który nieustannie, bez przerwy pracuje – drugim jest serce (wykonuje około 22 tyś. skurczy / wdechów na dobę). Skurcz przepony powoduje wdech – jest to tor oddechowy brzuszny. 

Przepona jak każdy inny mięsień może wykazywać wzmożone napięcie, dlatego odgrywa istotną rolę w rehabilitacji narządu ruchu – może dawać bóle lędźwi i piersiowej części kręgosłupa oraz znacząco ograniczać ich ruchomość. Jej bezpośredni wpływ na nasze ciało jest związany z jej przyczepami do odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wewnętrznej części żeber i mostka. Co ciekawe sama nigdy nie daje objawów bólowych z powodu braku nocyceptorów (receptory odpowiedzialne za przekazywanie informacji bólowej do centralnego układu nerwowego). 

Przepona pośrednio wpłynie na przepływ płynów w naszym organizmie, co związane jest z tym, że przebijają ją takie naczynia krwionośne jak aorta i żyła główna dolna. Stąd wskazaniem do pracy z nią będą obrzęki i  zastoje limfatyczne np. w obrębie kończyn dolnych, czy wszelkie stany pooperacyjne narządu ruchu. 

Czasem przepona może dawać tzw. ból rzutowany do np. barku czy szyi, co często przez pacjentów opisywane jest jako uczucie „napięcia” mięśni szyi i obręczy barkowej oraz sztywności karkujednak niejednokrotnie to przepona jako czynnik pierwotny wywołuje wyżej wymieniowe objawy. Mechanizmem tłumaczącym powstawanie takiego ciągu zdarzeń jest fakt, iż unerwienie przepony pochodzi właśnie z odcinka szyjnego kręgosłupa, który również zaopatruje m. in. obręcz barkową i to ona bodźcuje w dalsze rejony naszego ciała. 

Reasumując – korzyści płynące z pracy na przeponie to: zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa piersiowego, a zwłaszcza przejścia piersiowo – lędźwiowego, poprawa ruchomość klatki piersiowej i żeber. Zmniejszenie bólu oraz „sztywności” kręgosłupa szyjnego lub barku. W przypadku występowania obrzęku np. kończyny dolnej praca z przeponą może przyczynić się do lepszego drenażu tego regionu.