Mowa o okolicy ciała znajdującej się u szczytu kręgosłupa pomiędzy kością potyliczną, a pierwszym kręgiem szyjnym.

Ważną informacją dla terapeuty pracującego zwłaszcza z dziećmi jest fakt, że kość potyliczna w pełni zrasta się dopiero w 8 roku życia, a dokładniej chrząstkozrost śródpotyliczny tylny między 2-im a 4-tym rokiem życia, a chrząstkozrost śródpotyliczny przedni między 5-ym a 8-ym rokiem życia. Opracowanie stawu do tego momentu życia dziecka ma ogromny wpływ na kostnienie w tej okolicy.  Gdy dziecko jest starsze lub w przypadku osób dorosłych warto opracować tkanki miękkie.

Ustawienie naszej głowy uwarunkowane jest od wzroku . Organizm zawsze dąży do ustawienia oczu w płaszczyźnie horyzontalnej, aby zapewnić widzenie w trójwymiarze.

Często  wymusza to położenie głowy w pochyleniu, rotacji czy protrakcji, co wprowadza napięcia w okolicy stawu szczytowo –potylicznego.

Jeżeli problem pozostaje nierozwiązany, a ciało zaczyna się do niego dopasowywać, szukając

równowagi oraz komfortu to po to, by móc funkcjonować  w  sposób  najbardziej  ekonomiczny.  Ciało poszukuje równowagi ustawienia w przestrzeni, zarówno  w  pozycjach  statycznych,  jak  również podczas ruchu tworząc kompensacje np. w ustawieniu kręgosłupa.

Jest  to jedna  z hipotez powstawania skoliozy.