Ryzyko upadków w grupie wiekowej powyżej 65 r.ż

Ryzyko upadków w grupie wiekowej powyżej 65 r.ż

Temat upadków może wydawać się mało interesujący jednak w grupie wiekowej  powyżej 65 r. życia mogą być one szczególnie niebezpieczne. Nawet błahy upadek może doprowadzić do poważnego złamania kości lub stłuczenia tkanek miękkich, które w konsekwencji mogą obniżyć...