Metoda suchego igłowania w fizjoterapii jest znacznie uboższą w swej historii alternatywą akupunktury, polegającą na nakłuwaniu miejsc zmienionych chorobowo, lub miejsc rzutujących ból (takich jak punkty spustowe). Punktem spustowym będziemy tutaj nazywać miejsce drażniące receptory w układzie mięśniowo-powięziowym, które wpływa na funkcjonowanie układu lokomotorycznego.

 

Punkty spustowe mogą być:

 • aktywne czyli takie, które w palpacji dają dolegliwości zbliżone do problemu bólowego, z którym przychodzi pacjent;
 • utajone – w badaniu palpacyjnym są zazwyczaj punktami maksymalnego napięcia, często określane jako ból mięśniowy
 • uśpione, takie które w badaniu dają wyraźne dolegliwości bólowe poprzez jego drażnienie, natomiast w życiu codziennym pacjent nie odczuwa większych problemów
BHP oraz bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu suchego igłowania:
 • każda igła pakowana jest w oddzielnym hermetycznym zamknięciu.
 • igły są jałowe oraz jednokrotnego użytku
 • przed zabiegiem używamy dwóch środków dezynfekcyjnych, jednego do skóry, drugiego do dezynfekcji igły oraz prowadnicy
 • każdy zabieg wykonywany jest bezpośrednio na skórę, która wcześniej ulega dezynfekcji
 • przed każdym zabiegiem terapeuta dezynfekuje ręce specjalnym środkiem oczyszczającym po czym zakłada rękawiczki jednorazowego użytku


Wskazania do wykonania zabiegu:

 • zespół ciasnoty podbarkowej
 • zamrożony bark
 • napięciowe bóle głowy
 • ostroga piętowa, zapalenie rozcięgna podeszwowego
 • napięciowe bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zapalenie mięśnia gruszkowatego
 • tendinopatia ścięgna rzepki, chondromalacja rzepki, kolano biegacza
 • shin splints, syndrom pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS)
 • łokieć tenisisty, łokieć golfisty