fbpx

Wielu naszych pacjentów, pojawiających się na rehabilitacji związanej z bólami odcinka lędźwiowego kręgosłupa, pyta dlaczego pracujemy w obrębie… brzucha, skoro ich dolegliwości znajdują się w plecach.

Otóż, mięśnie poruszające naszym kręgosłupem przyczepiają się do niego zarówno z tyłu jak i z przodu. Jedyny dostęp do mięśni przednich jest możliwy właśnie przez powłoki brzuszne.

Do najważniejszych mięśni po stronie przedniej, wymagających uwagi w trakcie procesu rehabilitacji odcinka lędźwiowego są:

  • mięsień biodrowo-lędźwiowy – składający się z m. biodrowego, lędźwiowego większego i lędźwiowego mniejszego,
  • przepona

Dlaczego są takie ważne?

Mięsień biodrowo-lędźwiowy na kręgosłupie przyczepia się do trzonów kręgów TH12-L4, wyrostków poprzecznych L1-L4, krążków międzykręgowych (dysków) Th12-L5, dołu biodrowego, a  na udzie przyczepia się do  krętarza mniejszego.

Główną funkcją mięśnia biodrowo-lędźwiowego jest zginanie stawu biodrowego, w mniejszym stopniu rotacja oraz przywiedzenie. Przy ustabilizowanych kończynach dolnych, mięsień ten jest również zginaczem tułowia.

Odcinek lędźwiowy fizjologicznie jest wygięty w przód, tworząc tzw. lordozę lędźwiową. Rozluźnienie mięśnia biodrowo-lędźwiowego często sprzyja zmniejszeniu napięcia i dolegliwości bólowych w kręgosłupie.

Ze względu na swoje połączenia anatomiczne ważne jest również opracowanie przepony,  ma ona swoje przyczepy na:

  • wewnętrznej stronie żeber 7-12
  • trzonach kręgów L1-L3
  • krążkach międzykręgowych (dyskach) L1-L3

 

Na szczycie przepony znajdują się otwory, przez które przechodzi przełyk, aorta brzuszna i żyła główna dolna. Przepona jest przede wszystkim mięśniem oddechowym. Podczas wdechu napina się, ulega obniżeniu i spłaszczeniu, a to wytwarza podciśnienie w klatce piersiowej, które pozwala nabrać powietrza do płuc.

Przepona jest połączona za pomocą powięzi z mięśniem lędźwiowym większym, dlatego w przypadku dolegliwości w przejściu piersiowo-lędźwiowym, jest to miejsce warte rozpracowania.

Ponieważ przez większą część dnia przebywamy w pozycjach siedzących (w pracy, w samochodzie, przed telewizorem), mięsień biodrowo-lędźwiowy i  jego powięź napinają się, a przepona przez dłuższy czas pracuje w skróceniu, co w konsekwencji sprzyja m.in. pojawianiu się dyskomfortu w dolnej części kręgosłupa.

Jak widać, w naszej pracy nie możemy pominąć rejonu brzucha, co może znacząco wpłynąć na przebieg rehabilitacji i poprawić komfort w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.