„Jeśli chodzi o metody, może ich być milion i jeszcze więcej, ale zasad jest niewiele. Człowiek, który zrozumie zasady, może z powodzeniem sam wybierać swoje metody. Człowiek, który wypróbowuje metody, ignorując zasady, z pewnością będzie miał kłopoty.”


Ralph Waldo Emerson

Sport w wieku dziecięcym przybiera coraz bardziej profesjonalną formę. Dzieci poddawane są niejednokrotnie objętościom treningowym na poziomie profesjonalistów. Jak łatwo sobie uzmysłowić, ryzyko doznania kontuzji staje się w takich przypadkach bardzo wysokie. Młodzi sportowcy, a przede wszystkim ich rodzice, szukają różnorakich form treningowych w celu wybicia się ponad przeciętność. Pozytywnym zjawiskiem ostatnich lat jest to, iż rośnie również popularność zajęć mających na celu profilaktykę urazów i treningów z zakresu motoryki podstawowej. Trening kształtujący podstawowe i fundamentalne wzorce ruchowe, niewątpliwie możemy zaliczyć do formy aktywności poprawiającej efektywność i bezpieczeństwo treningu ukierunkowanego.

Narzędzi treningowych jest wiele i możemy z nich korzystać w bardzo szerokim zakresie. Pamiętać jednak należy o żelaznych zasadach, których pomijać nie wolno, niezależnie od stosowanej metody pracy.

  1. Uczmy naszych młodych sportowców prawidłowego posługiwania się własnym ciałem. Prawidłowy wzorzec ruchu oparty na optymalnej mobilności i stabilności, daje podstawy do zwiększenia intensywności bodźca treningowego, zmniejszając jednocześnie ryzyko kontuzji.
  2. Siła! Siła (i stopniowo wprowadzany trening mocy) to parametr, który na fundamencie prawidłowego wzorca ruchu powinien być kształtowany na każdym etapie treningu dzieci i młodzieży. Trening oporowy o odpowiednio dobranej intensywności (ilość oporu i szybkości ruchu) jest niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju sportowca. Jest bazą do innych, ukierunkowanych zdolności motorycznych. Wbrew panującym mitom, u dzieci można kształtować siłę mięśniową pod warunkiem,  że trening jest nadzorowany, a środki oddziaływania są odpowiednio dobrane.
  3. Istotnym elementem życia sportowca, już nawet we wczesnym etapie jego rozwoju, jest odpowiednio ukierunkowana regeneracja. Regeneracja w postaci wypoczynku biernego (jak chociażby sen), jak również aktywne formy odbudowy w postaci treningu alternatywnego, rolowania czy zabawowych odmian aktywności ruchowej. Niestety, dużym problemem jest już obecnie przeciążanie młodych sportowców, którzy w siedmiodniowym mikrocyklu treningowym mieszczą często 10 jednostek swojej dyscypliny, zajęcia profilaktyczne oraz różnego rodzaju zajęcia pozaszkolne podnoszące ich umiejętności i wiedzę w innych obszarach życia. Trening jest nieefektywny i często niebezpieczny bez odpowiedniej regeneracji! 
Powyższe uwagi to niewątpliwie jedynie podstawy w pracy z dziećmi uprawiającymi sport. Pamiętać musimy o wielu innych aspektach treningowych, jak chociażby odpowiednie żywienie i związana z nim suplementacja, czy przygotowanie mentalne, które w znacznym stopniu powinno dotyczyć również rodziców młodych zawodników. Ważne aby jednostki treningowe przeprowadzane nawet dla tych najmłodszych były przemyślane i zaplanowane. Stosując zasadę „małych kroków” i wprowadzając w życie kilka prostych zasad nasza praca będzie efektywna i bezpieczna.