Częstym problemem pacjentów z dolegliwościami kolana są łąkotki. Problemy te nie są związane jedynie z ich uszkodzeniami, ale również z zaburzeniami ich swobodnego przemieszczania się. Wyróżniamy dwie łąkotki: boczną oraz przyśrodkową. Składają się w 74% z wody, a ich wymiary to około 10 mm szerokości oraz 4/5 mm grubości. Zadaniem łąkotek jest zwiększenie kongruencji powierzchni stawowych, absorpcja obciążeń osiowych, a także podwyższenie stabilności stawu.

Szacuje się, że łąkotki przejmują 50 % obciążeń spoczywających na stawie w warunkach wyprostowanego kolana, a 90 % przy zgięciu 90 stopni.

Istotną sprawą jest ukrwienie łąkotek. Są one ukrwione z odgałęzień tętnicy podkolanowej, które penetrują około 1/3 łąkotki, a część wewnętrzna jest awaskularna. Odżywianie części beznaczyniowej odbywa się za pomocą dyfuzji i osmozy. Do tej pory nie odnaleziono wyjaśnienia, w jaki sposób dochodzi do gojenia w tej strefie.

Z klinicznego punktu widzenia ważna jest wiedza na temat przemieszczania się łąkotek podczas ruchów kolana. Zgięcie kolana to przemieszanie się łąkotek w kierunku tylnym, a wyprost kolana to ruch w kierunku przednim. Nieco inaczej wygląda ich ruchomość podczas ruchu rotacji. W rotacji zewnętrznej łąkotka przyśrodkowa wędruje w kierunku tylnym, a boczna w kierunku przednim. Rotacja wewnętrzna daje ruch łąkotki przyśrodkowej w przód, łąkotka boczna odciągana jest ku tyłowi.

Urazy najczęściej dotyczą rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej, która jest mniej mobilna niż łąkotka boczna. Najbardziej powszechnym schematem urazu są ruchy o dużej amplitudzie, gdy dochodzi do zgięcia, koślawienia i rotacji zewnętrznej kolana.

Strukturami anatomicznymi, na które szczególnie należy zwrócić uwagę podczas diagnozowania urazów i leczenia łąkotek są:

  • więzadło poboczne przyśrodkowe, które jest połączone z łąkotką przyśrodkową
  • więzadło podkolanowe skośne, które stanowi odgałęzienie mięśnia półbłoniastego
  • mięsień podkolanowy, który rozwidla się do rogu tylnego łąkotki bocznej i jednocześnie oddziela łąkotkę boczną od więzadła pobocznego bocznego