Definicja:
Praca mięśni w warunkach izokinetycznych to praca ze stałą prędkością ruchu. Ocena izokinetyczna może odbywać się w warunkach otwartego lub zamkniętego łańcucha biokinematycznego i prowadzona jest m.in. w celu uzyskania obiektywnych danych charakteryzujących dynamiczną pracę określonych grup mięśniowych, ustalenia danych normatywnych, monitorowania procesu rehabilitacji i treningu sportowego.

Wykonanie:
Test lub trening przeprowadzany jest po pełnej rozgrzewce. Osoba badana zostaje przypięta do fotela odpowiednimi pasami w celu wykluczenia ruchów kompensacyjnych ciała. Podczas badania pacjent musi pokonać dany opór w sposób MAKSYMALNY, od początku do końca trwania próby (nasi fizjoterapeuci pomogą wykrzesać maksymalną siłę podczas testu, stosując odpowiedni „doping”).

Jakie parametry uzyskujemy?
•    siłę mięśniową
•    powtarzalność ruchów
•    moc szczytową
•    pracę całkowitą
•    wytrzymałość
•    stosunek antagonistów
•    i wiele innych

Dla kogo?
•    dla pacjentów po rekonstrukcji więzadeł stawów kończyny dolnej lub górnej
•    dla sportowców w celu obiektywizacji siły mięśniowej
•    dla osób przy niedowładach kończyn dolnych lub górnych
•    dla osób chcących zweryfikować stan po urazach sportowych, wypadkach
•    dla osób chcących usprawnić zaburzenia ruchu

W filmie przedstawiamy przykład testowania mięśni uda np. po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL).