Zespoły bólowe kręgosłupa
  Zespół bólowy kręgosłupa to schorzenie występujące najczęściej w szyjnym oraz lędźwiowym odcinku kręgosłupa.

Przyczyn bólu kręgosłupa może być wiele. Do najczęstszych można zaliczyć bóle przeciążeniowe, czyli  związane z nieprawidłową aktywnością podczas czynności dnia codziennego oraz strukturalne, gdzie źródłem bólu są tkanki wysyłające sygnały bólowe ( krążek międzykręgowy, więzadła, staw itp.) Zespół bólowy kręgosłupa będąc pojęciem bardzo ogólnym stwarza konieczność bardziej precyzyjnego zdiagnozowania przyczyny jego powstania i podjęcia skutecznych metod jego likwidacji poprzez naukę ergonomii oraz pracy nad odciążeniem bolesnych struktur.