Turnusy rehabilitacyjne
Oferujemy Państwu możliwość rehabilitacji prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę w Centrum Fizjoetarpii Fizjofit, z użyciem najnowocześniejszych urządzeń wspomagających rehabilitację.
 
Strefa Neurologii Centrum Fizjoterapii Fizjofit jest miejscem, gdzie Pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi spotykają się z Fizjoterapeutą, który w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie:
  • przeprowadzi wywiad i na jego podstawie określi cele krótko- oraz długoterminowe możliwe do osiągnięcia przez Pacjenta,
  • wykorzystując neurofizjologiczne metody rehabilitacji (Bobath, PNF) oraz sprzęt służący do neurorehabilitacji, zapewni Pacjentom kompleksową i skuteczną terapię,
  • korzystając z narzędzi do obiektywnej weryfikacji wyników, sprawdzi, czy zamierzony cel został osiągnięty. Fizjoterapia neurologiczna jest specyficznym obszarem, gdzie pacjenci z różnorodnymi problemami i dysfunkcjami pochodzenia urazowego i wrodzonego, próbują odzyskać możliwie maksymalną sprawność ruchową. Aby terapia była najbardziej efektywna, powinna być wdrożona jak najwcześniej po przebytym incydencie. Tkanka nerwowa ma zdolność do częściowej regeneracji, jest plastyczna, jednakże aby mogło dojść do wytwarzania się nowych połączeń nerwowych, układ nerwowy musi być stale pobudzany poprzez odpowiednio prowadzoną rehabilitację.
Proponujemy nowoczesną koncepcję fizjoterapii obejmującą: indywidualną terapię z pacjentem, zaplanowanie programu usprawniania wraz z lekarzem prowadzącym, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewnienie wygodnych i komfortowych warunków terapii.
Przed rozpoczęciem turnusu przeprowadzana jest godzinna konsultacja z fizjoterapeutą neurologicznym, podczas której wspólnie z pacjentem ustalane są cele do osiągnięcia przez pacjenta, a także wykorzystywane metody terapii i jej czas trwania, który jest uzależniony od sił i stanu zdrowia pacjenta.

Turnus neurologiczny w Fizjoficie to 3-5 godzin terapii dziennie, zawierającej:
- codziennie 2h terapii indywidualnej (praca metodami IBITA Bobath, Vojta, PNF)
- kinezyterapię
- w zależności od stanu zdrowia pacjenta terapię sprzętową lub terapię w ortezie dynamicznej typu DUNAG 02.

 

Ze względu na złożoność turnusu niezbędna jest rezerwacja terminu.