Strefa neurologii
Strefa Neurologii Centrum Fizjoterapii Fizjofit jest miejscem gdzie Pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi spotykają się z Fizjoterapeutą, który w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie przeprowadzi wywiad dotyczący ich schorzenia. Na jego podstawie określone zostaną cele krótko- oraz długoterminowe, możliwe do osiągnięcia dla Pacjenta. Do realizacji tych celów będą wykorzystywane neurofizjologiczne metody rehabilitacji (Bobath, PNF) oraz sprzęt służący do neurorehabilitacji (G-EO, Pablo), co zapewni Pacjentom kompleksową i skuteczną terapię. Korzystając z narzędzi do obiektywnej weryfikacji wyników (np.BTS, ZEBRIS), Fizjoterapeuta sprawdzi, czy zamierzony cel został osiągnięty.

Fizjoterapia neurologiczna jest specyficznym obszarem, gdzie pacjenci z różnorodnymi problemami i dysfunkcjami pochodzenia urazowego i wrodzonego, próbują odzyskać możliwie maksymalną sprawność ruchową. Aby terapia była najbardziej efektywna, powinna być wdrożona jak najwcześniej jest to możliwe. Tkanka nerwowa ma zdolność do częściowej regeneracji, jest plastyczna, jednakże aby mogło dojść do wytwarzania się nowych połączeń nerwowych, układ nerwowy musi być stale pobudzany poprzez odpowiednio prowadzoną rehabilitację.

Proponujemy nowoczesną koncepcję fizjoterapii obejmującą: indywidualną terapię z pacjentem, zaplanowanie programu usprawniania wraz z lekarzem prowadzącym z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewnienie wygodnych i komfortowych warunków terapii.