Strefa diagnostyki


Strefa diagnostyki
Kompleksowa obiektywizacja procesu fizjoterapii jest obecnie standardem, umożliwiającym weryfikację stanu pacjenta oraz śledzenie postępów prowadzonej terapii.

Wieloczynnikowa analiza ruchu obejmująca: analizę aktywności mięśniowej (sEMG), pomiar kinematyki ruchu oraz sił reakcji podłoża, pozwala precyzyjnie obserwować motorykę pacjenta na różnych etapach procesu usprawniania.

Nasza oferta obiektywizacji skierowana jest również do sportowców na różnym poziomie zaawansowania. Analizując technikę sportową możemy, wdrażając odpowiednie działania treningowe, podnieść potencjał ruchowy każdego sportowca.

Jako jedyny ośrodek kliniczny w naszym regionie, dysponujemy kompleksowym laboratorium biomechanicznym, pozwalającym precyzyjnie ocenić wszystkie aspekty biomechaniczne ruchu człowieka.

Jesteśmy przekonani, że obiektywna ocena pacjenta przed rozpoczęciem procesu usprawniania i na kolejnych jego etapach, pozwoli nam dokumentować i monitorować jego postęp. Dzięki temu możemy na bieżąco dostosowywać i dobierać optymalne formy terapii i treningu w Strefie Treningu, aby uzyskać najlepsze efekty naszych działań.