Rehabilitacja dzieci do 1 roku życia
Drodzy Rodzice,
 
w trosce o prawidłowy rozwój motoryczny dzieci do 1 roku życia zapraszamy na bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutą, mające na celu ocenę rozwoju psychoruchowego: omówienie występujących nieprawidłowości oraz możliwości terapii.

  Jeżeli zauważyli Państwo u swojego dziecka niepokojące objawy, nasi Fizjoterapeuci pomogą zrozumieć problem lub rozwiać wątpliwości. Kluczowe w terapii jest to, aby każde dziecko, u którego zauważono zaburzenia w rozwoju psychomotorycznym, było poddane oddziaływaniu terapeutycznemu. Im wcześniej zostanie rozpoczęte, tym lepszych efektów można się spodziewać. Łatwiej skorygować zaburzone funkcje dzięki dużej plastyczności ośrodkowego układu nerwowego, jaka towarzyszy dzieciom w tym okresie. Jesteśmy po to by pomóc.
  • Jeżeli zauważyli Państwo u swojego dziecka preferencje do układania się w jedną stronę, ze zmniejszoną aktywnością drugiej strony ciała,
  • Mają Państwo problemy podczas codziennej pielęgnacji: przebierania, karmienia, kąpieli, pozycjonowania, dziecko jest niespokojne, często płacze,
  • Obserwują Państwo niepokój ruchowy dziecka, nasilony odruch Moro, zaciśnięte ręce, chaotyczne ruchy kończyn lub ich zmniejszoną ruchliwość,
  • Państwa dziecko nie podejmuje aktywności ruchowej oczekiwanej w danym wieku,
  • Otrzymali Państwo informacje od lekarza prowadzącego na temat konieczności podjęcia terapii,
  • Państwa dziecko urodziło się w zamartwicy, przedwcześnie lub otrzymało budzącą niepokój diagnozę.
     

Prowadzimy kompleksową fizjoterapię metodą neurorozwojową NDT - Bobath, instruujemy rodziców w zakresie prawidłowej pielęgnacji i zabaw z dziećmi. Dzieci uczą się głównie przez zabawę, warto więc świadomie nią kierować, aby wpływać na poprawę osłabionych funkcji i wzbogacać doznania, pomagające w budowaniu kontroli motorycznej i schematu ciała.