Profilaktyka urazów
Nasz ośrodek staje naprzeciw problemom, z którymi możemy spotkać się w sporcie, zarówno amatorskim, zawodowym, jak i treningu dzieci. Trening prewencyjny oznacza wykorzystanie działań mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia urazu. Przykładem powyższego działania może być poprawa ruchomości stawów czy stabilności kręgosłupa. Na podstawie przeprowadzonej oceny nasi terapeuci zaprogramują działania, które pozwolą wyeliminować czynniki ryzyka związane z urazem.
 
Niektóre z czynników ryzyka:
  • zaburzenia mobilności, stabilności, integracji czy biomechaniki ruchu,
  • brak prawidłowej rozgrzewki,
  • zbyt duże obciążenie treningowe,
  • jednostronny trening,
  • wczesna Specjalizacja Sportowa,
  • brak odpoczynku.

W naszym centrum sportowiec uzyska wszystkie rady dotyczące bezpiecznego uprawiania sportu.