Ocena funkcjonalna - 22-23.06.2019 r.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu zapraszamy na nowy cykl szkoleń z zakresu oceny funkcjonalnej i fizjoterapeutycznej w Fizjoficie.

Zaczynamy od dwudniowego szkolenia "Ocena Funkcjonalna". Szkolenie obejmuje:
  • ocenę fizjoterapeutyczną,
  • ocenę funkcjonalną,
  • ocenę motoryczną.

Podczas dwóch dni szkoleniowych:
  • nauczysz się kompleksowej oceny z wykorzystaniem testów i technik z obszaru fizjoterapii i przygotowania motorycznego,
  • poznasz szeroką gamę technik korekcji dysfunkcji motorycznych w logicznym ciągu metodycznym,
  • dowiesz się, jak wykorzystać teoretyczną wiedzę w praktyce.


Kurs zapewnia nabycie całościowego narzędzia do ukierunkowanej pracy trenera czy fizjoterapeuty.

Jak zawsze w Fizjoficie - główny nacisk kładziemy na umiejętne zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce.

Szkolenie odbędzie się 22 i 23 czerwca 2019 r. w Centrum Fizjoterapii Fizjofit sp. z o.o. przy ul. Szparagowej 19 w Gliwicach. Dla osób spoza woj. śląskiego mamy zniżki na zakwaterowanie w Hotelach Protos w Knurowie oraz Diament w Gliwicach.

Cena szkolenia:
  • cena regularna: 950 zł
  • tylko do 31 maja: 850 zł (dotyczy osób, które prześlą formularz zgłoszeniowy oraz dokonają opłaty w tym terminie)


Zgłoszenia: