Neurolog
dr n.med. Aleksandra Porosińska
Specjalista neurolog

środa
godz. 16:00-18:00

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Tytuł specjalisty neurologa uzyskała w 2011 roku.
W 2008r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Kontrola stabilności postawy u chorych na Stwardnienie Rozsiane, chorobę Parkinsona i Udar Niedokrwienny Mózgu”. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Klinice Neurologii w Zabrzu oraz na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, jak również w lecznictwie otwartym  w Poradni Neurologicznej i Poradni Stwardnienia Rozsianego w Rudzie Śląskiej, gdzie prowadziła program NFZ leczenia  chorych na Stwardnienie Rozsiane. 

W maju 2013.r dołączyła do zespołu badawczego dr n. med. Macieja Maciejowskiego w Centrum Terapii SM w Katowicach, prowadzącego międzynarodowe badania kliniczne. Uzyskała certyfikaty uprawniające do przeprowadzania zobiektywizowanej ewaluacji nasilenia objawów stwardnienia rozsianego oraz uczestniczenia w badaniach klinicznych. W naszym ośrodku prowadzimy terapię stwardnienia rozsianego z wykorzystaniem  zarejestrowanych leków oraz leczenie eksperymentalne.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologii, autorką i współautorką prac oraz doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych.

Oferta gabinetu - diagnostyka i leczenie:
  • chorób demielinizacyjnych OUN (w tym stwardnienie rozsiane, zespół Devicka),
  • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi,
  • leczenie i profilaktyka wtórna pacjentów po udarze mózgu,
  • chorób neurozwyrodnieniowych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera),
  • bólów głowy (migrena, napięciowe bóle głowy i inne),
  • zespołów bólowych kręgosłupa (choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, dyskopatie),
  • padaczki i innych zespołów napadowych,
  • chorób nerwowo-mięśniowych,
  • konsultacje neurologiczne na potrzeby medycyny pracy, 

 


Prosimy o ustalenie terminu wizyty w rejestracji Centrum Fizjoterapii Fizjofit osobiście lub pod nr tel.: 32 234 07 25.