Młody sportowiec
Drogi rodzicu jeżeli chcesz aby Twoje dziecko:
  • Bezpiecznie uprawiało sport
  • Poprawiło wynik sportowy
  • Efektywniej wykorzystywało swoje umiejętności
  • Nauczyło się prawidłowej rozgrzewki czy strechingu
  • Ciekawie spędziło czas

    zapraszamy na Trening!

Przykładowe zajęcia składają się z rozgrzewki, ćwiczeń nakierowanych na prewencje urazów, techniki efektywnego poruszania, ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne, takie jak: szybkość, zwinność, siła, moc itp. Każdy cykl zajęć poprzedzony jest badaniami, w których zawarta jest kompleksowa ocena Fizjoterapeutyczna oraz Motoryczna. Zapewniamy odpowiednie przygotowanie do uprawiania danej dyscypliny sportu.

Zobacz jak wygląda trening Młodego Sportowca