Uraz ścięgna Achillesa
Ścięgno Achillesa jest najsilniejszym i najwytrzymalszym ścięgnem w organizmie człowieka. Dlaczego zatem tak często dochodzi do jego uszkodzenia? 
 
Do całkowitego zerwania ścięgna Achillesa dochodzi u 1 osoby na 10.000 rocznie[1]. U osób, u których doszło do zerwania ścięgna Achillesa, zdecydowanie skuteczniejszym leczeniem jest operacja. Metaanalizy badań wykazały, że współczynniki ponownego pęknięcia to:
 • 13% w przypadku leczenia zachowawczego,
 • 4% w przypadku chirurgicznie naprawionych ścięgien Achillesa, 
 • 2% dla technik przezskórnej rekonstrukcji[2].
 
Podlegać ono może licznym urazom i przeciążeniom ze względu na wzrost popularności uprawiania różnych dyscyplin sportowych, ale także może być narażone na urazy bezpośrednie ze względu na swoją lokalizację. U osób aktywnych urazy w rejonie ścięgna Achillesa mogą stanowić 30-50% wszystkich urazów. Dlatego też każdy sportowiec, nie zważając na jakim poziomie trenuje, powinien zmniejszać ryzyko wystąpienia kontuzji[3].

Do czynników ryzyka należą:
 • wiek - najwięcej urazów odnotowuje się między 30, a 40 rokiem życia,
 • płeć - zerwanie ścięgna Achillesa jest do pięciu razy bardziej prawdopodobne u mężczyzn niż u kobiet,
 • rodzaj dyscypliny sportowej – uraz ścięgna Achillesa występują częściej podczas sportów, które obejmują bieganie, skakanie, nagłe ruszanie i zatrzymywanie się - takich jak piłka nożna, koszykówka i tenis itp.
 • stosowanie iniekcji sterydowych w rejonie ścięgna Achillesa oraz zażywanie niektórych antybiotyków,
 • otyłość,
 • zaburzenia biomechaniki w rejonie stopy,
 • zmniejszenie elastyczności tkanek miękkich w rejonie ścięgna oraz mięśnia trójgłowego łydki,
 • zmniejszenie ruchomości w rejonie stawu skokowego, 
 • zaburzenie równowagi mięśniowej zginacze grzbietowe-podeszwowe,
 • zakładanie się mikrourazów oraz przeciążeń – nieefektywny wypoczynek[4, 5, 6].

Dlatego zachęcamy do stałej kontroli swojego ciała (wizyta u fizjoterapeuty!) oraz wprowadzanie protokołów profilaktycznych, korekcyjnych mających na celu uchronić nas przed wystąpieniem kontuzji. 
 
 
 1. Ferri, Fred F  Ferri's Clinical Advisor 2016 E-Book: 5 Books in 1. Elsevier Health Sciences 2015
 2. Doug Richie Jr A Closer Look At A New Protocol To Manage Achilles Tendon Rupture 2017
 3. Sussmilch-Leitch S. P. Collins N. J. Bialocerkowski A. E. i wsp.: Physical therapies for Achilles tendinopathy: systematic review and meta-analysis Journal of foot and ankle research 2012
 4. Gregory William Hess Achilles Tendon Rupture: A Review of Etiology, Population, Anatomy, Risk Factors, and Injury Prevention 2009
 5. Wright M, Tidy C. Achilles tendinopathy. Patient. Jan 2014. tp://www.patient.co.uk/health/achilles-tendinopathy. Accessed October 9, 2014.
 6. Griffin M, Andrews J, Cole B, Maffulli N, Mandelbaum B, Rodeo S, Silvers H. Tendinopathy treatment tips. AAOS Now. October 2010.