Suche igłowanie w fizjoterapii
Metoda suchego igłowania w fizjoterapii jest, znacznie uboższą w swej historii, alternatywą akupunktury, polegającą na nakłuwaniu miejsc zmienionych chorobowo, lub/i miejsc rzutujących ból takich jak punkty spustowe. Punktem spustowym będziemy tutaj nazywać miejsce drażniące receptory w układzie mięśniowo-powięziowym, które wpływa na funkcjonowanie układu lokomotorycznego.


 
Punkty spustowe mogą być:
 • aktywne czyli takie, które w palpacji dają dolegliwości zbliżone do problemu bólowego, z którym przychodzi pacjent;
 • utajone - w badaniu palpacyjnym są zazwyczaj punktami maksymalnego napięcia, często określane jako ból mięśniowy;
 • uśpione, takie które w badaniu dają wyraźne dolegliwości bólowe poprzez jego drażnienie, natomiast w życiu codziennym pacjent nie odczuwa większych problemów.
   
BHP oraz bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu suchego igłowania:
 1. Każda igła pakowana jest w oddzielnym hermetycznym zamknięciu.
 2. Igły są jałowe oraz jednokrotnego użytku.
 3. Przed zabiegiem używamy dwóch środków dezynfekcyjnych, jednego do skóry, drugiego do dezynfekcji igły oraz prowadnicy.
 4. Każdy zabieg wykonywany jest bezpośrednio na skórę, która wcześniej ulega dezynfekcji.
 5. Przed każdym zabiegiem terapeuta dezynfekuje ręce specjalnym środkiem oczyszczającym po czym zakłada rękawiczki jednorazowego użytku.
   

Wskazania do wykonania zabiegu:
 1. Zespół ciasnoty podbarkowej
 2. Zamrożony bark
 3. Napięciowe bóle głowy
 4. Ostroga piętowa, zapalenie rozcięgna podeszwowego
 5. Napięciowe bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zapalenie mięśnia gruszkowatego
 6. Tendinopatia ścięgna rzepki, chondromalacja rzepki, kolano biegacza
 7. Shin splints, syndrom pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS)
 8. Łokieć tenisisty, łokieć golfisty