Przez brzuch do... kręgosłupa?
Wielu naszych pacjentów, pojawiających się na rehabilitacji związanej z bólami odcinka lędźwiowego kręgosłupa, pyta dlaczego pracujemy w obrębie… brzucha?! skoro ich dolegliwości znajdują się w plecach.

Otóż, mięśnie poruszające naszym kręgosłupem przyczepiają się do niego zarówno z tyłu jak i z przodu. Jedyny dostęp do mięśni przednich jest możliwy właśnie przez powłoki brzuszne.
 
Do najważniejszych mięśni po stronie przedniej wymagających uwagi w trakcie procesu rehabilitacji odcinka lędźwiowego są:
 • m. biodrowo-lędźwiowy – składający się z m. biodrowego, lędźwiowego większego i lędźwiowego mniejszego,
 • przepona.
Dlaczego są takie ważne?
 
Mięsień biodrowo-lędźwiowy na kręgosłupie przyczepia się do:
 • trzonów kręgów TH12-L4
 • wyrostków poprzecznych L1-L4
 • krążków międzykręgowych (dysków) Th12-L5 
 • dołu biodrowego,
a  na udzie przyczepia się do  krętarza mniejszego.
 
 
Główną funkcja mięśnia biodrowo-lędźwiowego jest zginanie stawu biodrowego, w mniejszym stopniu rotacja oraz przywiedzenie. Przy ustabilizowanych kończynach dolnych, mięsień ten jest również zginaczem tułowia. 
Odcinek lędźwiowy fizjologicznie jest wygięty w przód, tworząc tzw. lordozę lędźwiową. Rozluźnienie mięśnia biodrowo-lędźwiowego często sprzyja zmniejszeniu napięcia i dolegliwości bólowych w kręgosłupie. 
 
Ze względu na swoje połączenia anatomiczne ważne jest również opracowanie przepony,  ma ona swoje przyczepy na:
 • wewnętrznej stronie żeber 7-12
 • trzonach kręgów L1-L3
 • krążkach międzykręgowych (dyskach) L1-L3
 • mostku. 
   
 
Na szczycie przepony znajdują się otwory przez które przechodzi przełyk, aorta brzuszna i żyła główna dolna. Przepona jest przede wszystkim mięśniem oddechowym. Podczas wdechu napina się, ulega obniżeniu i spłaszczeniu, a to wytwarza podciśnienie w klatce piersiowej, które pozwala nabrać powietrze do płuc.
Przepona jest połączona za pomocą powięzi z mięśniem lędźwiowym większym, dlatego w przypadku dolegliwości w przejściu piersiowo-lędźwiowym, jest to miejsce warte rozpracowania.
 
Ponieważ przez większą cześć dnia przebywamy w pozycjach siedzących (w pracy, w samochodzie, przed telewizorem), mięsień biodrowo-lędźwiowy i  jego powięź napinają się, a przepona przez dłuższy czas pracuje w skróceniu, co w konsekwencji sprzyja m.in. pojawianiu się dyskomfortu w dolnej części kręgosłupa. 

Jak widać w naszej pracy nie możemy pominąć rejonu brzucha, co może znacząco wpłynąć na przebieg rehabilitacji i poprawić komfort w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.