Fibromialgia. Dlaczego jej diagnoza i leczenie są tak trudne?
Fibromialgia uznana jest przez Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne za chorobę reumatyczną. Jak podają źródła choroba rozpoznawana jest u 2–4% populacji, głównie u ludzi rasy białej, częściej pojawia się wśród kobiet w przedziale wiekowym od 30 do 50 roku życia.
 
Co ciekawe, choroba rozpoznawana jest głównie w krajach uprzemysłowionych, według badań przodującym krajem są Stany Zjednoczone i liczba chorych cały czas rośnie.
 
Mocno prawdopodobne jest, że będzie dalej się zwiększać wraz z postępem cywilizacyjnym. 
 
Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest niezapalny, uogólniony i długo trwający ból mięśniowo-stawowy. Pacjenci często zgłaszają, że „wszystko od dłuższego czasu ich boli”, a dodatkowo pojawiają się charakterystyczne bolesności w typowych punktach zwanych „tender points”.
 
 
Schorzeniu towarzyszą zazwyczaj liczne zaburzenia wegetatywne i funkcjonalne, dlatego diagnostyka choroby jest utrudniona, gdyż wiąże się to z różnicowaniem z innymi, podobnie objawiającymi się jednostkami chorobowymi. 
 
Poza wyżej wymienionymi objawami często spotyka się:
 • zaburzenia snu,
 • przewlekłe zmęczenie,
 • obniżenie nastroju,
 • bóle i zawroty głowy,
 • obniżona tolerancja na wysiłek fizyczny,
 • sztywność poranna,
 • zespół jelita drażliwego,
 • duszności,
 • uczucie niemiarowej pracy serca i wiele innych.
 
Tak liczne objawy w połączeniu z brakiem nieprawidłowości w wynikach badań dodatkowych niestety powodują, że rozpoznanie tej jednostki jest bardzo trudne. 

Co za tym idzie? 
Pacjenci zanim usłyszą prawidłową diagnozę i zostanie wprowadzone kompleksowe leczenie często odwiedzają różnych specjalistów i wykonują szereg badań dodatkowych. Brak pomocy i trudność w diagnostyce nasila ich frustrację i problem psychiczny. 
 
Leczenie chorych na fibromialgię powinno być prowadzone kompleksowo ze względu na tak szeroką gamę objawów. Diagnostyką i planem leczenia powinien się zajmować zespół specjalistów z udziałem reumatologa, neurologa, psychologa i fizjoterapeuty. Każdy z nich ma tutaj istotny udział.
 
Kompleksowe leczenie powinno obejmować:
 • wprowadzenie odpowiedniej farmakoterapii,
 • edukację pacjenta na temat schorzenia – wyjaśnienie natury dolegliwości i przedstawienie perspektyw terapii,
 • poprawę, jakości i długości snu,
 • naukę radzenia sobie ze stresem - wprowadzenie różnych form treningu relaksacyjnego,
 • zadbanie o prawidłowe odżywianie i codzienną umiarkowaną aktywność fizyczną, bardzo ważne jest unikanie aktywności fizycznej nasilającej objawy,
 • fizjoterapię, z uwzględnieniem doboru metod i ćwiczeń indywidualnie dla każdego pacjenta:
  • techniki terapeutyczne wyrównujące napięcie mięśniowe,
  • fizykoterapia o działaniu przeciwbólowym i rozluźniającym,
  • ćwiczenia aerobowe o umiarkowanej i dostosowanej indywidualnie intensywności,
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe, poprawiające mobilność,
  • ćwiczenia oddechowe.
    
Kryteria (L/P — po lewej lub/i prawej stronie) Rozpoznanie (pkt)
1. Indeks bólu (WPI) (0–19 pkt)
 • bark (L/P)
 • górne ramię (L/P)
 • dolne ramię (L/P)
 • żuchwa (L/P)
 • szyja
 • pośladek, krętarz (L/P)
 • górna część kończyny dolnej (L/P)
 • dolna część kończyny dolnej (L/P)
 • górna część pleców
 • dolna część pleców
 • klatka piersiowa
 • brzuch
 
2. Wskaźnik nasilenia objawów (SSS) (0–12 pkt.)
 • obecność i intensywność:
  • zmęczenia (0–3 pkt.)
  • zaburzeń poznawczych (0–3 pkt.)
  • zaburzeń snu (0–3 pkt.)
 • obecność objawów somatycznych (0–3 pkt.)*

WPI ≥ 7 i SSS ≥ 5

lub

WPI 3-6 i SSS ≥ 9

 

+ Obecność objawów ≥ 3 miesięcy

+ Brak innego wytłumaczenia występowania bólu

Tabela na podst.: https://journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne/article/view/43329/34980

 
Piśmiennictwo:
Rehabilitacja w fibromialgii, Białek Ewa Danuta
https://journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne/article/view/43329/34980
http://fizjoterapiamm.pl/index.php/2018/05/14/fibromialgia/#