Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej w Fizjoficie!
Integracja sensoryczna jest to podświadomy proces zachodzący w naszym mózgu, porządkujący informacje, które pobierane są przez nasze zmysły (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja). Na tej podstawie tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję adaptacyjną np. odpowiedź ruchową lub myślową. Bodźce zewnętrzne, które docierają do naszego układu nerwowego, mogą być odbierane za zbyt intensywne lub za słabe by wywołać odpowiednią reakcję.
 
Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka. Podstawą Terapii Integracji Sensorycznej jest Diagnoza przeprowadzona przez certyfikowanego terapeutę.

Zarówno Diagnoza, jak i Terapia Integracji Sensorycznej, poszerzają ofertę Strefy Neurologii w Centrum Fizjoterapii Fizjofit. Tylko w październiku Diagnozę SI będziemy przeprowadzać w dużo niższej cenie: 150 zł (od listopada: 270 zł). Diagnoza w Fizjoficie obejmuje: 2 spotkania po 45 min każde oraz indywidualny raport nt. dziecka. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy na diagnozę prowadzi rejestracja Centrum Fizjoterapii Fizjofit.

Koszt Terapii Integracji Sensorycznej to 90 zł / 45 min. Możliwy jest również zakup pakietu 10 spotkań w cenie 810 zł.

Zapraszamy!